Gewijzigde richtlijnen reanimatie in verband met corona

In verband met het corona virus, zijn landelijk de
richtlijnen met betrekking tot reanimatie aangepast.
Belangrijkste boodschap daarbij is: wees je bewust van de risico’s die je als hulpverlener loopt! Dat geldt natuurlijk niet alleen tijdens een reanimatie maar ook bij benadering van een slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeval, dus maak bewuste keuzes!

Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie! 

Hieronder de richtlijnen zoals die zijn aangepast door de Nederlandse Raad voor Reanimatie.

Nieuwe richtlijnen

Beperk in alle gevallen het aantal hulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezig houdt tot het minimum. Maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand. 

Aanpassing eerste benadering slachtoffer

• Raak het hoofd van het slachtoffer NIET aan.

• Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen “luisteren” en “voelen” te vervallen. De hulpverlener dient de ademhaling alleen te beoordelen door te kijken. Controleer de ademhaling NIET door te luisteren en te voelen. De hulpverlener dient ook NIET de luchtweg te openen voor het beoordelen van de ademhaling.

Aanpassing basale reanimatie 

Slachtoffer ZONDER duidelijke of bewezen COVID-19 besmetting:

• Start met ononderbroken borstcompressies en gebruik de AED.

• Geef GEEN mond-op-mond/mond-op-masker beademing. 

Slachtoffer MET bewezen of veronderstelde COVID-19 besmetting

• Gebruik de AED, maar geef GEEN borstcompressies en GEEN mond-op-mond/mond-op-masker beademing.

Hieronder de werkwijze in een afbeelding weergegeven:

Meer informatie kun je vinden op onderstaande websites: 

https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/adviezen-ehbo-en-covid-19/ 

https://www.reanimatieraad.nl/news/?c=n&code=dJde6xd2S8d2btb8scTZ5jdztjCnT4fe 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/werknemers


Geen hulpverlening bij evenementen als gevolg van landelijke maatregelen corona

Als gevolg van de landelijke maatregelen m.b.t. het corona virus zijn tot 1 september alle evenementen afgelast. De EHBO Ulft houdt zich aan de landelijke richtlijnen en voert in ieder geval tot 1 september hulpverlening uit. Zodra het weer is toegestaan om evenementen te organiseren, pakken wij de hulpverlening uiteraard weer op.  In het overzicht van de aanvragen wordt aangegeven welke evenementen komen te vervallen, dit op basis van de informatie vanuit de overheid.


Contributie
2020

De contributie voor leden over het jaar 2020 is vastgesteld op € 25,=.
Ereleden betalen € 7,50 per jaar.

Je kunt dit bedrag bij voorkeur overmaken op het bankrekeningnummer van de vereniging.
Het bankrekeningnummer is NL74 RABO 0363 8242 86 t.n.v. R.K. EHBO afd. Ulft.


Cursus verkeersregelaar

De EHBO Ulft verleent bij een beperkt  aantal evenementen hulp als zijnde verkeersregelaar. Dit o.a. bij de Survival Gendringen en de Wielerronde Gendringen.
De EHBO biedt haar leden regelmatig aan om de cursus verkeersregelaar te volgen. Deze cursus is gratis en te volgen via het e-learning principe.  Je kunt dan ook bij andere evenementen als verkeersregelaar optreden.
Het certificaat is een jaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd.

Heb je belangstelling? Meld je dan per mail aan bij André Huls: andrehuls@hotmail.nlCollectieve verzekering via de Nationale Bond EHBO bij Univé

De nationale Bond EHBO en Univé werken al een aantal jaren samen en daar profiteert u van. Leden van de Nationale Bond EHBO ontvangen bij Univé collectief voordeel op hun zorgverzekeringen.

Collectieve basisverzekeringen
U kunt kiezen uit 2 basisverzekringen:  de Univé Zorg Vrij polis en de Univé Zorg Geregeld polis. De korting op de premie van beide varianten is 9%.

Univé Zorg Vrij polis
Met de Univé Zorg Vrij polis geniet u van optimale vrijheid. Omdat u vrije keuze uit zorgaanbieders hebt, bepaalt u zelf of u naar het ziekenhuis in uw buurt gaat of verderop naar het meest gespecialiseerde ziekenhuis voor een bepaalde behandeling. U betaalt hier iets meer premie voor, maar u hoeft zich geen zorgen te maken of de zorgaanbieder wel gecontracteerd is,
Voor niet gecontracteerde zorg ontvangt u altijd een vergoeding van maximaal 100% van het marktconforme tarief. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen de nota 100% zullen vergoeden.

Univé Zorg Geregeld polis
Met de Univé Zorg Geregeld polis is uw zorg goed geregeld. U hebt keuze uit veel gecontracteerde zorgaanbieders bij u in de buurt. Dit geldt voor ziekenhuizen, specialisten maar ook voor verloskundigen. En dat tegen een voordelige premie.
Kiest u voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan ontvangt u een vergoeding tot maximaala 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.


Collectieve aanvullende verzekeringen
Naast de basisverzekeringen heeft Univé speciale aanvullende verzekeringen met extra vergoedingen voor de werknemers van SKK Kozijnservice.
Collectief Aanvullend Goed
Verzekerd voor de meest noodzakelijke zorg zoals medische kosten in het buitenland plus 32 behandelingen fysiotherapie.
Collectief Aanvullend Beter
Hogere vergoedingen voor zorgkosten, zoals 32 behandelingen fysiotherapie en een gratis bril.
Collectief Aanvullend Best
Hoogste vergoedingen voor zorgkosten, zoals plus 32 behandelingen fysiotherapie. Daarnaast kun u ook aparte Tandpakketten afsluiten. Of een Totaalpakket Zorg waarin de meest voorkomende zorg is opgenomen.

Persoonlijk advies
Univé heeft 130 Univé winkels verspreid door het land. Er is dus altijd een adviseur in de buurt voor informatie en persoonlijk advies. Kijk hiervoor op www.unive.nl/contact of neem contact op via 0592-348 999. Of sluit direct af via www.unive.nl/nationalebondehbo