Richtlijnen reanimatie in verband met corona

In verband met het corona virus, zijn landelijk de richtlijnen met betrekking tot reanimatie aangepast. 
Omdat de verspreidingsgraad van het corona is afgenomen, zijn de richtlijnen iets versoepeld en is beademing in een aantal gevallen weer mogelijk.

Belangrijkste boodschap blijft: wees je bewust van de risico’s die je als hulpverlener loopt! Dat geldt natuurlijk niet alleen tijdens een reanimatie maar ook bij benadering van een slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeval, dus maak bewuste keuzes!

Ga niet naar een reanimatie of verzoek tot hulpverlening als:

Belangrijk om te weten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie! 

Hieronder de richtlijnen zoals die in juni zijn aangepast door de Nederlandse Reanimatieraad, HartslagNu, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland in overleg met het RIVM. 
Het Ministerie van VWS heeft deze richtlijnen onderschreven. 

Aangescherpte regels reanimatie

Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het normale reanimatieprotocol.
Er is een uitzondering voor slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat die wel
covid-19
besmet zijn.
Hiervoor geldt een aangepast protocol

Aangepast beleid meldkamer

De 112-meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist in de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de centralist informatie verkrijgt die erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de burgerhulpverleners die komen en wordt geadviseerd het aangepaste protocol te volgen. Anders geldt het normale protocol.

Normaal protocol
Vanaf 22 juni geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

Beademen is een belangrijk onderdeel van de reanimatie.
Voor hulpverleners geldt, zoals dit ook gold voor de coronacrisis, dat zij er voor kunnen kiezen geen beademingen te geven als ze dat niet willen of kunnen. 

Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol
Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:
  • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken. Controleer de ademhaling NIET door te luisteren en te voelen. De hulpverlener dient ook NIET de luchtweg te openen voor het beoordelen van de ademhaling.
  • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
  • Geef geen mond-op-mond of mond-op-maskerbeademing.
  • Geef wel borstcompressies.
  • Sluit wel een AED aan.
De mond-op-mondbeademing is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof wordt rondgepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven.

 

Belangrijk om te weten:
  • Als omstanders aangeven wel de volledige reanimatie te willen doen, dan geeft de meldkamercentralist de instructie zoals hij dat volgens het normale protocol zou geven.
  • De richtlijnen zijn een advies. Als je wel mond-op-mondbeademing wilt geven bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is, staat dat je vrij. Zeker als het om een partner of familielid gaat, snappen we dat je gewoon wilt gaan reanimeren. Dit staat ook in de richtlijnen.

 

Aandachtspunten

  • Hanteer zo goed mogelijk de (hygiëne)maatregelen die de overheid adviseert.
  • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
  • Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol bij een hulpverleningsvoertuig.
Beschermingsmaskers
Pocketmasks, Kiss of Life of andere middelen ter bescherming bij mond-op-mond- beademing kun je gebruiken bij normale reanimaties, maar beschermen niet of onvoldoende tegen het virus. 

Ambulancepersoneel
De mensen op de ambulance krijgen ook instructies. Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel in beschermende kleding naar een reanimatie toe kan komen. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Na de reanimatie
Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die passen bij covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts. 


Meer informatie kun je vinden op onderstaande websites: 

https://hartslagnu.nl/nieuws/maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus/

https://www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/


Geen hulpverlening bij evenementen als gevolg van landelijke maatregelen corona

Als gevolg van de landelijke maatregelen m.b.t. het corona virus zijn een tijdlang alle evenementen afgelast. 
Inmiddels vindt versoepeling plaats en kan de organisatie van evenementen weer voorzichtig worden opgestart conform de landelijke richtlijnen. 
Ook wij als EHBO Ulft houden ons aan de landelijke richtlijnen als het gaat om het oppakken van de hulpverlening, wij volgen de ontwikkelingen op de voet. In het overzicht van de aanvragen wordt aangegeven welke evenementen komen te vervallen, dit op basis van de informatie vanuit de overheid.


Contributie
2020

De contributie voor leden over het jaar 2020 is vastgesteld op € 25,=.
Ereleden betalen € 7,50 per jaar.

Je kunt dit bedrag bij voorkeur overmaken op het bankrekeningnummer van de vereniging.
Het bankrekeningnummer is NL74 RABO 0363 8242 86 t.n.v. R.K. EHBO afd. Ulft.


Cursus verkeersregelaar

De EHBO Ulft verleent bij een beperkt  aantal evenementen hulp als zijnde verkeersregelaar. Dit o.a. bij de Survival Gendringen en de Wielerronde Gendringen.
De EHBO biedt haar leden regelmatig aan om de cursus verkeersregelaar te volgen. Deze cursus is gratis en te volgen via het e-learning principe.  Je kunt dan ook bij andere evenementen als verkeersregelaar optreden.
Het certificaat is een jaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd.

Heb je belangstelling? Meld je dan per mail aan bij André Huls: andrehuls@hotmail.nlCollectieve verzekering via de Nationale Bond EHBO bij Univé

De nationale Bond EHBO en Univé werken al een aantal jaren samen en daar profiteert u van. Leden van de Nationale Bond EHBO ontvangen bij Univé collectief voordeel op hun zorgverzekeringen.

Collectieve basisverzekeringen
U kunt kiezen uit 2 basisverzekringen:  de Univé Zorg Vrij polis en de Univé Zorg Geregeld polis. De korting op de premie van beide varianten is 9%.

Univé Zorg Vrij polis
Met de Univé Zorg Vrij polis geniet u van optimale vrijheid. Omdat u vrije keuze uit zorgaanbieders hebt, bepaalt u zelf of u naar het ziekenhuis in uw buurt gaat of verderop naar het meest gespecialiseerde ziekenhuis voor een bepaalde behandeling. U betaalt hier iets meer premie voor, maar u hoeft zich geen zorgen te maken of de zorgaanbieder wel gecontracteerd is,
Voor niet gecontracteerde zorg ontvangt u altijd een vergoeding van maximaal 100% van het marktconforme tarief. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen de nota 100% zullen vergoeden.

Univé Zorg Geregeld polis
Met de Univé Zorg Geregeld polis is uw zorg goed geregeld. U hebt keuze uit veel gecontracteerde zorgaanbieders bij u in de buurt. Dit geldt voor ziekenhuizen, specialisten maar ook voor verloskundigen. En dat tegen een voordelige premie.
Kiest u voor een zorgaanbieder zonder contract? Dan ontvangt u een vergoeding tot maximaala 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.


Collectieve aanvullende verzekeringen
Naast de basisverzekeringen heeft Univé speciale aanvullende verzekeringen met extra vergoedingen voor de werknemers van SKK Kozijnservice.
Collectief Aanvullend Goed
Verzekerd voor de meest noodzakelijke zorg zoals medische kosten in het buitenland plus 32 behandelingen fysiotherapie.
Collectief Aanvullend Beter
Hogere vergoedingen voor zorgkosten, zoals 32 behandelingen fysiotherapie en een gratis bril.
Collectief Aanvullend Best
Hoogste vergoedingen voor zorgkosten, zoals plus 32 behandelingen fysiotherapie. Daarnaast kun u ook aparte Tandpakketten afsluiten. Of een Totaalpakket Zorg waarin de meest voorkomende zorg is opgenomen.

Persoonlijk advies
Univé heeft 130 Univé winkels verspreid door het land. Er is dus altijd een adviseur in de buurt voor informatie en persoonlijk advies. Kijk hiervoor op www.unive.nl/contact of neem contact op via 0592-348 999. Of sluit direct af via www.unive.nl/nationalebondehbo