JAARVERSLAG EHBO VERENIGING AFDELING ULFT 2017


Hierbij in het kort een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

 

De afdeling bestaat uit 69 leden, waarvan 14 ereleden hiervan is 1 lid zonder diploma,

7 bestuursleden, 1 docent arts en 2 kaderinstructeurs.

 

Er staan 9 verbandposten uit onder de leden en 27 diploma’s zijn vernieuwd.

 

In het afgelopen jaar zijn 2 bestuursvergaderingen gehouden. Er zijn 8 nieuwe leden ingeschreven, 7 vanuit de beginnerscursus en 1 nieuw lid van een andere vereniging. Een lid heeft het lidmaatschap opgezegd en een lid is overleden.

 

Ook het afgelopen jaar hebben onze leden weer bij allerlei evenementen hulp verleend, als EHBO’er en als verkeersregelaar.

 

In september 2017 is een beginnerscursus gestart met 11 deelnemers. Bij deze cursus wordt weer gebruik gemaakt van e-learning. De praktijk wordt gedurende vijf avonden geoefend en afgesloten met een praktijkexamen.

 

Wij willen alle leden die zich in het afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt bedanken en vooral willen wij ook bedanken de instructeurs, het LOTUS slachtoffer en de docent arts voor de prettige samenwerking.